Kondiční trénink I

Autor:
PhDr. Jan Cacek, Ph.D
Vydavatel:
Masarykova univerzita, Brno 2017
Kategorie:
Rok vydání:
2017
Velikost knihy:
409,1 MB
Poslední aktualizace:
14.01.2019
ISBN:
978-80-88246-27-5

E-learning s názvem Silový trénink s činkami představuje studijní materiál, který si klade za cíl deskripci základních charakteristik silového tréninku s činkami. Text je strukturován do 12 kapitol, přičemž první 3 jsou teoretickým úvodem, který obsahuje: historické milníky cvičení s činkou, dělení činek a základy cvičební anatomie. Zbývající kapitoly zahrnují nejčastěji realizovaná cvičení s činkou, ta jsou roztříděna dle jednotlivých svalových partií. Každý cvik je v materiálu popsán, prezentován videoukázkou a doplněn o výčet nejfrekventovanějších chybných provedení.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet, Windows desktop, macOS, Android mobile