Gymnastická příprava

Autor:
Mgr. Lenka Svobodová
Vydavatel:
Masarykova univerzita, Brno 2017
Kategorie:
Rok vydání:
2017
Velikost knihy:
140,2 MB
Poslední aktualizace:
14.01.2019
ISBN:
978-80-88246-24-4

Cílem předmětu je získání teoretických a praktických znalostí motoricko-funkční přípravy spojující kondiční a technickou stránku pohybu. Předmět zahrnuje oblast rozvoje reaktibility, zpevňovací přípravy, silové obratnosti, odrazové a doskokové přípravy a rozvoje kloubní pohyblivosti. Cílem vytvořeného studijního materiálu je také pochopení prolínání jednotlivých průpravných systémů a znalost metodických a didaktických postupů při cvičení s náčiním a na vedlejším nářadí (tyč, švihadlo, overball, teraband, gymball, lavičky, žebřiny, švédské bedny) a schopnost aplikace terminologických výrazů. Gymnastická příprava je stavebním kamenem mnoha sportovních disciplín.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet, Windows desktop, macOS, Android mobile