Základy sportovního tréninku

Autor:
Mgr. David Zahradník, Ph.D., doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.
Vydavatel:
Masarykova univerzita, Brno 2017
Kategorie:
Rok vydání:
2017
Velikost knihy:
6,7 MB
Poslední aktualizace:
14.01.2019
ISBN:
978-80-210-5890-3

Základy sportovního tréninku je určen pro studenty kinantropologických oborů, jako je učitelství tělesné výchovy, rekreologie, trenérství apod. Sportovní příprava je primárně zaměřena na kultivaci osobnosti sportovce, dále na systematický rozvoj pohybových schopností a proces osvojování si pohybových dovedností v rámci konkrétního sportovního odvětví. Na učební text nelze pohlížet jako na univerzální návod, který bude fungovat na kohokoliv, ale spíše jako na inspiraci k dalšímu studiu této náročné, ale krásné problematiky.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Windows desktop, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile