Problematika výživových zvyklostí I

Autor:
Mgr. Jana Juříková, Ph.D., a kolektiv autorů
Vydavatel:
Masarykova Univerzita Brno, 2013
Kategorie:
Rok vydání:
2013
Velikost knihy:
15,5 MB
Poslední aktualizace:
05.12.2018
ISBN:
978-80-210-6164-4

Obecně se dnes uznává, že mezi nejvýznamnější činitele, které ovlivňuji délku a kvalitu lidského života, patří výživa a stravovací návyky jako nedané součásti životního stylu. Vztahy mezi výživou a zdravotním stavem lidské populace jsou prokázané. Dalším důležitým atributem životního stylu je pohybová aktivita. V dnešní postmoderní společnosti, kdy fyzicky namáhavou práci postupně přebírají stroje a přibývá pracovišť se sedavým zaměstnáním, je více než nutné provozovat nějaký druh pohybové aktivity ve volném čase. Předložená práce představuje výzkumy vlivu životního stylu na zdraví lidí. V jednotlivých příspěvcích byly buď sledovány jednotlivě vliv stravy, stravovacích zvyklostí, pohybové aktivity, nebo celkově vliv životního stylu na metabolický stav probandů.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet, Windows desktop, macOS