Výzkum ve sportovní medicíně I

Autor:
Mgr. Jindřich Pavlík a kolektiv autorů
Vydavatel:
Masarykova Univerzita, Brno 2013
Kategorie:
Rok vydání:
2013
Velikost knihy:
111,1 MB
Poslední aktualizace:
11.03.2019
ISBN:
978-80-210-6168-2

Tato monografie byla vytvořena v rámci projektu OP VK s názvem Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu. Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a výzkumnými centry v České republice i v zahraničí. Účelem této monografie je představit alespoň některé z mnoha výzkumných prací a řešených projektů v oblasti sportovní medicíny jako příklad jejího významného uplatnění na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Monografii tvoří sedm kapitol, ve kterých jsou představeny různé obory sportovní medicíny. Jednotlivé kapitoly se snaží přispívat k rozvoji této vědní disciplíny.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet, Windows desktop, iPhone, macOS, Android mobile