Antropomotorika

Autor:
PhDr. Radek Vobr, Ph.D
Vydavatel:
Masarykova univerzita, Brno 2013
Kategorie:
Rok vydání:
2013
Velikost knihy:
32,4 MB
Poslední aktualizace:
14.01.2019
ISBN:
978-80-210-6284-9

Antropomotorika je věda zabývající se vztahem mezi tělesnou stavbou a motorickými projevy člověka. Tyto vztahy zkoumá buď staticky nebo v dynamické závislosti na jeho ontogenetickém či fylogenetickém vývoji.Oblasti zkoumání:Teoretické aspekty tělesných cvičení.Teorie pohybových schopností a dovedností.Ontogeneze a fylogeneze lidské motoriky.Motorická a somatická metrologie.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet, Windows desktop, iPhone, macOS, Android mobile