Aplikovaná antropomotorika II

Autor:
Martin Zvonař, Jaromír Sedláček, Pavel Jankovský
Vydavatel:
Masarykova univerzita, Brno 2017
Kategorie:
Rok vydání:
2017
Velikost knihy:
11,2 MB
Poslední aktualizace:
14.01.2019
ISBN:
978-80-210-6750-9

Antropomotorika je vědní disciplína, jejímž základním paradigmatem je výzkum struktury a interakcí mezi vnitřními předpoklady a vnějšími pohybovými projevy člověka. Aktuální výzkumy v antropomotorice na Fakultě sportovních studií v Brně a na partnerských fakultách pokrývají širokou paletu vnějších motorickýh projevů. Mezi klíčová témata se řadí mapování pohybových aktivit, diagnostika motorických schopností a motorických dovedností nebo výzkumy v oblasti laterality v pohybovém projevu. Šíře výzkumného spektra tak potvrzuje roli antropomotoriky jako významné vědní disciplíny v kinantropologii.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet, Windows desktop, iPhone, macOS, Android mobile