Vydavatel: Masarykova Univerzita, Brno 2013

Kategorie: FSpS

Rok vydání: 2017

Velikost knihy: 459.8 MB

Autor:
PhDr, ThDr Václav Mitáš, Th.D. (editor), prof. RNDr. Evžen Amler, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc., Michal Beneš, Karel Bohuněk, Milan Jirka, Bohuslav Legierský, Miroslav Liba, Radek Rabušic
Kategorie:
FSpS

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy