Číst

Vydavatel: Masarykova Univerzita Brno, 2017

Kategorie: FSpS

Rok vydání: 2017

Velikost knihy: 29,93 MB

ISBN: 978-80-88246-22-0

Antropomotorika

Autor:
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.
Kategorie:
FSpS

Vzdělávací materiál slouží jako dopiněk praktické výuky předmětu Antropomotorika a je určen pro navazující obory studií na FSpS. Materiál rozvíjí znalosti studentů v oblasti diagnostiky motorických schopností a obsahuje praktické návody a postupy pro obsluhu měřící techniky a zařízení při laboratorních měřeních. Pro pochopení tematických okruhů popisovaných v tomto materiálu se předpokládá znalost základních pojmů z předmětu Antropomotorika na úrovni bakalářského studia. Předmět si klade za cíl rozšířit hloubku učiva získaného v bakalářském studiu v předmětu antropomotorika multimediální formou. Od studentů v navazujícím studiu se již očekává samostatná práce a obsluha diagnostických zařízení, kterými je vybavena laboratoř biomotoriky FSpS MU. Vzniklý metodický materiál by měl studenty názornou formou provést základním nastavením a obsluhou diagnostických zařízení, stejně jako dovedností vyhodnotit získané výsledky a dále je prezentovat.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.