Koupit za 385 Kč

Vydavatel: Masarykova univerzita

Kategorie: LF

Rok vydání: 2023

Velikost knihy: 25,84 MB

ISBN: 978-80-210-8204-5

Poslední aktualizace: 26. 7. 2023

Formát knihy: PDF

Vybrané kapitoly z porodní asistence

Autor:
Radka Wilhelmová a kolektiv

Skripta jsou určena studujícím studijního programu Porodní asistence (1. až 3. ročník studia). Mohou je využít i ostatní studenti LF MU a porodní asistentky z klinické praxe. The scripts are intended for students of the Midwifery study program (1st to 3rd year of study). They can also be used by other students of the Medical Faculty of Masaryk University and midwives from clinical practice.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.