Číst ukázku Koupit za 136 Kč

Vydavatel: Masarykova univerzita

Kategorie: LF

Rok vydání: 2023

Velikost knihy: 10,64 MB

ISBN: 978-80-280-0278-7

Poslední aktualizace: 26. 7. 2023

Formát knihy: PDF

Vybrané kapitoly z klinické farmakologie

Autor:
Jitka Rychlícková, Lenka Soucková

Předložená publikace je koncipována jako studijní pomůcka a tzv. pre-class reading nejen pro studenty klinické farmakologie, ale i jako praktický průvodce pro začínající lékaře a farmaceuty. Jeho cílem je ve stručnosti zopakovat farmakologii vybraných léčiv a na příkladech pak ihned ukázat praktickou aplikaci získaných znalostí. Každá kapitola navíc nabízí odkazy na užitečné databáze, kalkulátory a zdroje doplňujících informací, farmakologické přehledy. Obsah je členěn do 15 kapitol pokrývajících obecná témata jako úpravy dávek při poruchách eliminačních orgánů, lékové interakce, zásady a nástroje účelné farmakoterapie a kritické čtení klinických studií, ale součástí jsou i kapitoly věnované konkrétní lékové skupině. Cílem publikace je posílit znalosti a dovednosti studentů v oblasti farmakoterapie, zvýšit jejich povědomí o rizicích léčiv a přispět tak ke zlepšení bezpečnosti léčby obecně.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.