Číst ukázku Koupit za 160 Kč

Vydavatel: Masarykova univerzita

Kategorie: LF

Rok vydání: 2023

Velikost knihy: 4,23 MB

ISBN: 978-80-280-0042-4

Poslední aktualizace: 26. 7. 2023

Formát knihy: PDF

Anatomická pitva - protokoly

Autor:
Kateřina Vymazalová, Lucie Kubíčková a kolektiv autorů

Skripta jsou určena jako protokoly pro pitevní cvičení. Budou obsahovat pracovní listy pro jednotlivé preparované anatomické krajiny. Umožní studentům zaznamenat stávající stav pitvané krajiny včetně případných variet a získat tak ucelený obraz a lepší orientaci v dané krajině. Skripta mohou posloužit pro zkvalitnění přípravy studentů na praktická přezkoušení, která jsou součástí závěrečné zkoušky z anatomie.The textbook is intended as protocols for the dissection course. It will contain worksheets for each dissected anatomical region. It will enable students to record the current state of the dissected region, including any variations, and thus obtain a comprehensive picture and better orientation in the region. The textbook can be used to improve the preparation of students for practical examinations, which are part of the final anatomy exam.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.