Číst ukázku

Kategorie: FSpS

Rok vydání: 2018

Velikost knihy: 616,18 MB

ISBN: 978-80-210-9034-7

Poslední aktualizace: 23. 11. 2018

Formát knihy: mKniha

Sportovní terminologie - Běžecké lyžování a biatlon

Autor:
Mgr. Jan Došla Ph. D., Mgr. Renáta Vychodilová, doc. PaeDr Jan Ondráček., Ph.D.

Kniha je do konce června zdarma. Při zakoupení kterékoliv knihy Sportovní terminologie získáte knihu Základy terminologie sportu ZDARMA. Předkládaná interaktivní multimediální jazyková e-učebnice je výukovou pomůckou sestavenou s využitím moderních technologií, jejímž cílem je rozšíření jazykových znalostí v oblasti sportovní terminologie. Učebnice je zaměřena na procvičení a fixaci slovní zásoby vybraného sportu v anglickém/německém jazyce. Tuto moderní výukovou pomůcku lze využívat jak ve skupinové výuce na vysokých, středních a jazykových školách, tak i pro samostudium. Jednotlivé kapitoly učebnice cílí na obecné představení daného sportu, jeho pohybové dovednosti, herní činnosti a kombinace, sportovní zázemí a pravidla. Učebnice interaktivní formou procvičuje základní jazykové dovednosti, tedy čtení, poslech a psaní. V případě skupinové výuky také mluvení. Její zvládnutí rozšíří jazykovou vybavenost, což může případně zvýšit konkurenceschopnost na trhu práce. Pro informace o možnostech zakoupení multilicencí pro školy nás kontaktujte na e-mailu mknihy@publi.cz.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.