Číst ukázku

Kategorie: FSpS

Rok vydání: 2018

Velikost knihy: 681,23 MB

ISBN: 978-80-210-9036-1

Sportovní terminologie - Fotbal

Autor:
PaedDr. Karel Večeřa, Mgr. Renáta Vychodilová, Mgr. Pavel Vacenovský
Kategorie:
FSpS

Kniha je do konce června zdarma.

Při zakoupení kterékoliv knihy Sportovní terminologie získáte knihu Základy terminologie sportu ZDARMA.

Předkládaná interaktivní multimediální jazyková e-učebnice je výukovou pomůckou sestavenou s využitím moderních technologií, jejímž cílem je rozšíření jazykových znalostí v oblasti sportovní terminologie. Učebnice je zaměřena na procvičení a fixaci slovní zásoby vybraného sportu v anglickém/německém jazyce. Tuto moderní výukovou pomůcku lze využívat jak ve skupinové výuce na vysokých, středních a jazykových školách, tak i pro samostudium. Jednotlivé kapitoly učebnice cílí na obecné představení daného sportu, jeho pohybové dovednosti, herní činnosti a kombinace, sportovní zázemí a pravidla. Učebnice interaktivní formou procvičuje základní jazykové dovednosti, tedy čtení, poslech a psaní. V případě skupinové výuky také mluvení. Její zvládnutí rozšíří jazykovou vybavenost, což může případně zvýšit konkurenceschopnost na trhu práce.

Pro informace o možnostech zakoupení multilicencí pro školy nás kontaktujte na e-mailu mknihy@publi.cz.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy