Číst ukázku

Kategorie: FSpS

Rok vydání: 2018

Velikost knihy: 443,3 MB

ISBN: 978-80-210-9043-9

Poslední aktualizace: 23. 11. 2018

Formát knihy: mKniha

Sportovní terminologie - Tenis

Autor:
Mgr. Pavel Mudra, Mgr. Renáta Vychodilová, Mgr. Jolana Jarůšková

Kniha je do konce června zdarma. Při zakoupení kterékoliv knihy Sportovní terminologie získáte knihu Základy terminologie sportu ZDARMA. Předkládaná interaktivní multimediální jazyková e-učebnice je výukovou pomůckou sestavenou s využitím moderních technologií, jejímž cílem je rozšíření jazykových znalostí v oblasti sportovní terminologie. Učebnice je zaměřena na procvičení a fixaci slovní zásoby vybraného sportu v anglickém/německém jazyce. Tuto moderní výukovou pomůcku lze využívat jak ve skupinové výuce na vysokých, středních a jazykových školách, tak i pro samostudium. Jednotlivé kapitoly učebnice cílí na obecné představení daného sportu, jeho pohybové dovednosti, herní činnosti a kombinace, sportovní zázemí a pravidla. Učebnice interaktivní formou procvičuje základní jazykové dovednosti, tedy čtení, poslech a psaní. V případě skupinové výuky také mluvení. Její zvládnutí rozšíří jazykovou vybavenost, což může případně zvýšit konkurenceschopnost na trhu práce. Pro informace o možnostech zakoupení multilicencí pro školy nás kontaktujte na e-mailu mknihy@publi.cz.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.