Read

Publisher: Masarykova univerzita, Brno 2017

Category: FSpS

Release date: 2017

Book size: 654,14 MB

ISBN: 000-00-000-0000-0

Last update: 14. 6. 2018

Book format: mBook

Didaktika gymnastiky a tance

Author:
Mgr. Lenka Svobodová

Předmět Didaktika gymnastiky a tance obsahuje souhrn didaktických poznatků o gymnastických druzích, sportech a tanečních disciplínách, které by měli studenti získat během výuky tohoto předmětu. Jedná se o předmět širokospektrální zahrnující vymezení základních pojmů, dělení gymnastiky, esteticko-koordinační podstatu gymnastiky a tance, základní pravidla sportovních disciplín, strukturální principy, didaktické postupy a metody gymnastických druhů a sportů a aktuální taneční trendy s využitím v tělovýchovně sportovním procesu. Inovace výukového materiálu spočívá v zachycení vývojových trendů gymnasticko-tanečních disciplín na základě vědeckých poznatků a tvorbě multimediálního učebního materiálu.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms