Read

Publisher: Masarykova Univerzita Brno, 2017

Category: FSpS

Release date: 2014

Book size: 60,62 MB

ISBN: 978-80-88246-15-2

Last update: 12. 6. 2018

Book format: mBook

Experiment v biomechanice

Author:
doc. RNDr. Vladimír Psalaman, Ph.D., doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D., doc. PhDr. Jozef Baláž, CSc., Mgr. Igor Duvač, Ph.D., Mgr. Kateřina Kolářová, Mgr. Josef Maleček, doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., Mgr. Martin Vaváček, Ph.D., Mgr. Tomáš Vespalec, Ph

Biomechanika je vědní obor, který se zabývá mechanickými zákonitostrni pohybu člověka. Biomechanika přistupuje ke zkoumání složitosti samotných biologických jevů a jejich kooperaci a synergii s vnějším mechanickým prostředím. Snaží se vysvětlovat pohybové lidské chování, lidsky: pohyb z hlediska jeho vnitřních struktur a jejich součinnosti se stálým i proměnným fyzikálním světem. Její rozsah je široký, zasahuje do velkého spektra lidské pohybové aktivity. Dotýká se vědomého lidského pohybu s cílem pohybového a tělesného zdokonalování. Předkládaný e-learningový materiál vychází z již vydané publikace Biomechanické metody ve sportu a je určen studentům doktorandského studia. Cílem předmětu je s využitím zahraničního odborníka docílit toho, aby po absolvování tohoto kurzu byl student schopen, • rozumět a vysvětlovat zákonitosti empirických metod, podstatu experimentu ve všeobecné rovině; • aplikovat tyto základní poznatky při výzkumu synergeticky působících biologických, fyzikálních systémů; • vyvozovat adekvátní závěry pro biomechanické teorie a praxe; • predikovat zkoumanou oblast (výkonu schopnost); • tvořit nové hypotézy a nové výzkumné závěry

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms