Číst

Vydavatel: Masarykova Univerzita, Brno 2017

Kategorie: FSpS

Rok vydání: 2014

Velikost knihy: 394,76 MB

ISBN: 978-80-88246-29-9

Atletika I

Autor:
Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D.
Kategorie:
FSpS

Tato e-learningová učebnice je pokračováním e-učebnice Základy atletiky. Měla by poskytnout podrobné informace o atletických disciplínách skoku vysokém a vrhu koulí, jejich technice, pravidlech a zásadách a rovněž o bezpečnosti při organizaci hodiny. Studenti získají znalosti atletických pravidel v rozsahu potřebném pro organizaci a rozhodování školních soutěží ve vrhačských a skokanských disciplínách. Po úspěšném absolvování předmětu "Atletika I" bude student schopen: ovládat správnou techniku překážkového běhu, ovládat základy techniky skoku do výšky flopem a vrhu koulí zádovým způsobem, prokázat zvládnutí základních pravidel probíraných atletických disciplín, rozcvičení a organizace hodiny.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy