Read

Publisher: Masarykova Univerzita, Brno 2017

Category: FSpS

Release date: 2014

Book size: 394.76 MB

Atletika I

Author:
Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D.
Category:
FSpS

Tato e-learningová učebnice je pokračováním e-učebnice Základy atletiky. Měla by poskytnout podrobné informace o atletických disciplínách skoku vysokém a vrhu koulí, jejich technice, pravidlech a zásadách a rovněž o bezpečnosti při organizaci hodiny. Studenti získají znalosti atletických pravidel v rozsahu potřebném pro organizaci a rozhodování školních soutěží ve vrhačských a skokanských disciplínách. Po úspěšném absolvování předmětu "Atletika I" bude student schopen: ovládat správnou techniku překážkového běhu, ovládat základy techniky skoku do výšky flopem a vrhu koulí zádovým způsobem, prokázat zvládnutí základních pravidel probíraných atletických disciplín, rozcvičení a organizace hodiny.

To read the publication,
download the reader
for free for all devices and platforms