Číst

Vydavatel: Masarykova Univerzita, 2017

Kategorie: FSpS

Rok vydání: 2014

Velikost knihy: 1,16 GB

ISBN: 978-80-88246-28-2

Poslední aktualizace: 15. 6. 2018

Formát knihy: mKniha

Atletika II

Autor:
PaedDr. Josef Michálek, CSc.

Předložený materiál se věnuje problematice švihového a šlapavého způsobu běhu a nácviku startů. Další pozornost je věnována štafetovému a překážkovému běhu a sportovní chůzi. U běžeckých disciplín na střední a dlouhé tratě jsou uvedeny základní metabolické, fyziologické a biochemické faktory. Po úspěšném absolvování předmětu Atletika II bude student schopen prokázat znalosti techniky a pravidel překážkových běhů, skoku do dálky a do výšky, vrhu koulí a běhů na střední trati, ovládat správnou techniku přeběhu překážek, vrhu koulí zádovým způsobem, skoku do výšky flopem a skoku do dálky skrřným nebo závěsným způsobem, analyzovat (a kriticky vyhodnocovat) nejčastěji se vyskytující chyby v technice provedení výše jmenovaných disciplín formou rychlé zpětné analýzy (software Dartfish), absolvovat atletický víceboj na požadované výkonnostní úrovni.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.