Read

Publisher: Masarykova Univerzita, 2017

Category: FSpS

Release date: 2014

Book size: 1,16 GB

ISBN: 978-80-88246-28-2

Atletika II

Author:
PaedDr. Josef Michálek, CSc.
Category:
FSpS

Předložený materiál se věnuje problematice švihového a šlapavého způsobu běhu a nácviku startů. Další pozornost je věnována štafetovému a překážkovému běhu a sportovní chůzi. U běžeckých disciplín na střední a dlouhé tratě jsou uvedeny základní metabolické, fyziologické a biochemické faktory. Po úspěšném absolvování předmětu Atletika II bude student schopen prokázat znalosti techniky a pravidel překážkových běhů, skoku do dálky a do výšky, vrhu koulí a běhů na střední trati, ovládat správnou techniku přeběhu překážek, vrhu koulí zádovým způsobem, skoku do výšky flopem a skoku do dálky skrřným nebo závěsným způsobem, analyzovat (a kriticky vyhodnocovat) nejčastěji se vyskytující chyby v technice provedení výše jmenovaných disciplín formou rychlé zpětné analýzy (software Dartfish), absolvovat atletický víceboj na požadované výkonnostní úrovni.

To read the publication,
download the reader
for free for all devices and platforms